REGIONALIA

  POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

  W SZYDŁOWCU

 

 "Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne:

 wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć"

 Bogusław Wolniewicz


Regionalizm, choć nie jest pojęciem nowym, w dzisiejszych czasach nabiera pełniejszego znaczenia. Wpływa na to zainteresowanie środowisk własnym otoczeniem i wspieraniem idei regionalistycznych.

Na zlecenie Zarządu Powiatu w Szydłowcu Powiatowa Biblioteka Publiczna w dążeniu do zachowania tożsamości terytorialnej prowadzi od dnia powstania działalność regionalną. Priorytetowym zadaniem biblioteki jest pozyskiwanie i gromadzenie księgozbioru regionalnego, czasopism lokalnych, a także materiałów wydawniczych: foldery, postery, mapy turystyczne, widoków, kalendarze.

 

1.    60 lat Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, Szydłowiec, 2005
2.    80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach / Andrzej Szymon Woda
3.    110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu / Andrzej Szymon Woda, Szydłowiec 2009
4.    600 lat parafii św. Zygmunta w Szydłowcu: materiały sesji popularnonaukowej 3 maja 2001 roku / Szydłowiec 2001
5.    Atlas geograficzny i ilustrowany Królestwa Polskiego / pod red. J.M. Bacewicza, Warszawa, 1887
6.    Barak. Przywrócona pamięć / J.R. Prochwicz, Szydłowiec 2013
7.    Baśnie i legendy ziemi radomskiej / Zenon Gierała, Kielce 2013
8.    Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej / Zenon Gierała, Kielce 2011
9.    „Bądźcie bez litości”: polityka okupacyjnych władz niemieckich wobec ludności polskiej w dystrykcie radomskim / Lublin – Radom 2009
10.    Biuletyn kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego/ Radom 1980
11.    Biuletyn kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego/ Radom 1985
12.    Bolesław Zwoleński – rzeźbiarz radomski 1883 – 1944 / A. Apanowicz, Radom 1974
13.    Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816 – 1914 / Sebastian Piatkowski, Radom, 2009
14.    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – przewodnik / Julita Twardowska, Orońsko, 2002
15.    Cisza przed burzą: życie polskich Żydów przed Holokaustem / Ben-Zion Gold, Kraków Budapeszt 2011
16.    Cztery pory roku w obrzędach i podaniach ludowych / Zenon Gierała, Warszawa, 2010
17.    Dopaść „Drągala”: likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa / Lublin – Radom 2012
18.    Dekanat Radomski / ks. Jan Wiśniewski, Radom 1911
19.    Duchy polskich miast i zamków / Witold Vargas, Paweł Zych / Olszanica 2013
20.    Encyklopedia Radomia / Jerzy Sekulski, Radom 2012
21.    Etnografia. Animacja. Sztuka: nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego / red. Tomasz Rakowski, Warszawa 2013
22.    Gmina Szydłowiec: osobowości, zabytki, przyroda: przewodnik turystyczny / Szydłowiec 2012
23.    Gminy podregionu radomskiego: finanse, mienie, rozwój / Radom, 2011
24.    Historia i współczesność Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 1946-2007 / Szydłowiec 2007
25.    Informator turystyczny Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” / Szydłowiec 2010
26.    Jawnie i w podziemiu: wspomnienia ludzi „Solidarności” regionu radomskiego (1980 – 1989) / Lublin 2010
27.    Jedlińsk i okolice w fotografii Piotra Skrzypczaka / Radom 2010
28.    Kapelan Ziółkowski. Droga do Katynia / Barbara Tarkowska, Warszawa 2010
29.    Kapliczki, krzyże, figurki : jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych / Irena Przybyłowska-Hanusz, Szydłowiec, 2007
30.    Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy: niezależna parafia w polityce władz PRL (1962 – 1977) / Lublin 2012
31.    Kościoły i kaplice Dekanatu Drzewickiego w Diecezji Radomskiej / Andrzej Zygmunt Rota – Stężycki, Różanna 2012
32.    Kowala: wieś powiatu radomskiego i jej okolice od czasów najdawniejszych do schyłku XX wieku / Sebastian Piątkowski
33.    Ksiądz Roman Kotlarz: życie i działalność 1928 – 1976 / S. Kowalik, J. Sakowicz, Radom, 2000
34.    Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia / J. Żabski, Warszawa 2010
35.    Leszkowi Kołakowskiemu w 80 rocznicę urodzin / Radom 2007
36.    Mazowieckie pejzaże / Bydgoszcz 2009
37.    Mikołaj i Krzysztof Szydłowieccy : patroni turnieju rycerskiego / Stefan Rosiński, Szydłowiec 2006
38.    Modlitwa skaryszewskich parafian wpisana w przydrożne krzyże, figury i kapliczki / Marian Giermakowski, Skaryszew 2009
39.    Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 1975-2010 / Aneta I. Oborny, Szydłowiec 2010
40.    Nieznany ryty rysunek z XVI w. na kościele w Szydłowcu / Janusz Kuczyński, [W:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. 10
41.    Opowieści przydrożnych kapliczek / Zenon Gierała, Warszawa, 2010
42.    Orońskie ścieżki: przewodnik / M. Bartoszek, Orońsko 2010
43.    Orońsko – miejsce i ludzie / Tomasz Palacz, Orońsko 1997
44.    Poezja ukryta w Biblii / Piotr Eugeniusz Golosz
45.    Pokaz prac plenerowych / Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1983
46.    Polska: 1000 miejsc, które musisz zobaczyć, 2011
47.    Pomniki przeszłości Szydłowca : cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Kamiennej / Irena Przybyłowska –Hanusz , Szydłowiec, 2009
48.    Powiat radomski od średniowiecza do współczesności /red. Sebastian Piątkowski, Radom 2009
49.    Powiat szydłowiecki na starych kliszach / Szydłowiec 2013
50.    Powiat szydłowiecki w fotografii / Andrzej Pęczalski, Szydłowiec, 2010
51.    Powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim / Danuta Słomińska-Paprocka, Szydłowiec, 2009
52.    Powstanie styczniowe – powstanie narodowe: epizod szydłowiecki / Stefan Rosiński, Szydłowiec 2006
53.    Przewodnik po zabytkach Szydłowca / Szydłowiec 2008
54.    Przysucha: historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku /pod red. Sebastiana Piątkowskiego, Przysucha 2006
55.    Radom – Kielce: trasa autokarowa / Stanisław Wieczorek, Warszawa 1978
56.    Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej/ pod red. Zenona Guldona               i Stanisława Zielińskiego, Radom 1999
57.    Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych, Radom 2010
58.    Radomir: kwartalnik turystyczno – krajoznawczy / PTTK Radom 1989
59.    Rody szlacheckie Ziemi Radomskiej / Dariusz Kupisz, Radom 2009
60.    Sędziowie sądów powszechnych regionu radomskiego w latach 1917 – 1945 / Sebastian Piątkowski, Radom 2008
61.    Skarbczyk pamięci : poeci z okolic Orońska / Tomasz Palacz, Warszawa 2005
62.    Skaryszew: dzieje, ludzie, jarmarki końskie / red. Włodzimierz Płowiec, Radom 2006
63.    Słupia Nowa, Starachowice, Szydłowiec: informator dla wycieczek młodzieżowych / Warszawa 1967
64.    Solidarność: Ziemia Radomska w dokumentach 1980 – 1989 / Lublin 2010
65.    Społeczeństwo a władza między Wisłą a Pilicą w latach 1945 – 1989 / pod red. Sebastiana Piątkowskiego i Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, Lublin 2012
66.    Stulecie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie 1909-2009 / Skaryszew 2009
67.    Szczodoraki, kusaki, lany poniedziałek / Zenon Gierała, Warszawa, 1989
68.    Szydłowiec / Muzeum Świętokrzyskie, Kielce 1971
69.    Szydłowiec na górze / Adam Kornatowski, Szydłowiec 2012
70.    Szydłowiec: miasto na kamieniu: interdyscyplinarna ścieżka edukacyjna / Jan Urban, Waldemar Kowalski, Szydłowiec 2004
71.    Szydłowiec piórem młodych / Szydłowiec 2011
72.    Szydłowiecka produkcja rzemieślnicza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, jego organizacja                 i formy zbytu / Krzysztof Dumała [W:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. 9
73.    Szydłowieckie nekropolie jako dzieła sztuki i pomniki przeszłości / Irena Przybyłowska-Hanusz, Szydłowiec, 2008
74.    Tamte kwiaty / Adam Kornatowski , Szydłowiec 2012
75.    Tradycje historyczno – kulturalne Orońska: wystawa / Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 1988
76.    Wczoraj i dziś Radomia i regionu / Radom 2011
77.    Więzienie niemieckie w Radomiu 1939 – 1945 / Sebastian Piątkowski, Lublin 2009
78.    Wojsko w Radomiu: od średniowiecza do współczesności / pod red. D. Kupisza, Radom 2008
79.    Wspomnienia „Szarego” / Antoni Heda-Szary, Warszawa 2009
80.    Wybierzmy wolność 1989 / pod red. Konrada Słowińskiego, Radom 2009
81.    Z dziejów kultury i obyczajów mieszczan Szydłowca w XVI i XVII wieku / Krzysztof Dumała [W:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. 2
82.    Z dziejów powiatu szydłowieckiego / pod red. Marka Przeniosły, Szydłowiec 2009
83.    Z dziejów powiatu szydłowieckiego : sesja II / pod red. Grzegorza Miernika, Szydłowiec 2010
84.    Z pogranicza Orońska / Tomasz Palacz, Warszawa-Orońsko, 2009
85.    Zamek szydłowiecki / Stefan Rosiński, Szydłowiec 2007
86.    Zamek szydłowiecki i jego właściciele : materiały z sesji popularnonaukowej, Szydłowiec 1996
87.    Zapomniana historia / Zenon Gierała, Kielce 2010
88.    Ziemia Szydłowiecka w historii i kulturze Kielecczyzny / Tomasz Palacz, Szydłowiec 1971
89.    Związek Strzelecki (1910 – 1929) / Małgorzata Wiśniewska, Warszawa 2010
90.    Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 1815 – 1862 / Adam Penkalla, Radom 1991

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CZYNNA CODZIENNIE
od 14:00 do 15:30
w okresie wakacyjnym
od 10:00 do 12:00

(siedziba w Zespole Szkół Ogólnokształcących
 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Zamkowa 1
Szydłowiec)

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl