Korzystanie ze wszystkich zbiorów biblioteki jest bezpłatne

Aby zostać czytelnikiem należy:

  • okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • wypełnić kartę zapisu (czytelnik pełnoletni – osobiście, czytelnik niepełnoletni - rodzice, opiekunowie)
  • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania
  • wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z  późn. zm.)
  • Przy korzystaniu z materiałów znajdujących się w czytelniach ( książek, czasopism, zbiorów specjalnych, multimediów) należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl