VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

 (link otworzy duże zdjęcie)

6 marca 2017 r. w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, którego organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcuoraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Honorowy patronat objął Starosta Szydłowiecki. Tę imprezę kulturalno-oświatową zaadresowano, zgodnie z regulaminem, do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu szydłowieckiego.

            Konkurs rozpoczęła Pani Joanna Strzelecka, Kierownik (w zastępstwie) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu, która przywitała przybyłych gości i nawiązała do ogromnej roli rozpowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych. Podkreśliła, że kultywowanie tego wydarzenia pozwala kształcić umiejętność pięknego czytania wśród najmłodszych w dobie zanikania kontaktu z książką.  Pobudzanie wyobraźni młodego człowieka poprzez czytanie, istotnie wpływa na jego rozwój intelektualny. Pani Kierownik odniosła się również do obchodzonego corocznie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

            Celem kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania była popularyzacja literatury wśród młodych czytelników, rozwijanie zdolności prawidłowego odbioru dzieł literackich oraz rozwijanie twórczych talentów.

            Uczestnicy sklasyfikowani zostali w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VI. Każdy z czytających miał 5 minut na prezentację wybranego przez siebie tekstu.

            Komisja w składzie:

Magdalena Siebyła  – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu – przewodnicząca,

Elżbieta Szymańska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu - członek,

Katarzyna Figarska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu - członek,

Kamila Hyb – pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu – członek

miała nie lada problem z wyłonieniem laureatów, gdyż większość uczestników zaprezentowała swój występ popisowo.

            Ostatecznie komisja konkursowa przyznała tytuły: Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania oraz wyróżnienia  w dwóch kategoriach wiekowych.

Uczniowie klas I-III:

Mistrz Pięknego Czytania – Julia Witaszek  – PSP w Cukrówce

Wicemistrz Pięknego Czytania – Emilia Gąska – PSP w Woli Lipienieckiej

Wicemistrz Pięknego Czytania – Karina Mosiołek – PSP w Skłobach

Wyróżnienie – Marcel Goliński – PSP w Krogulczy Suchej

Uczniowie klas IV-VI:

Mistrz Pięknego Czytania - Małgorzata Głowacka – PSP w Skłobach

Wicemistrz Pięknego Czytania – Julia Piątek – PSP nr 1 w Szydłowcu

Wyróżnienie – Alicja Mosiołek – PSP nr 2 w Szydłowcu

Wyróżnienie – Natalia Bilska - PSP w Woli Lipienieckiej

Wyróżnienie – Lena Zielińska- PSP w Guzowie.

            Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali dyplomy za udział i symboliczne nagrody.

            W przerwie, przed ogłoszeniem wyników, uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach słowno-językowych przygotowanych przez nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Szydłowcu.       

            Ponadto, dla uczestników konkursu przygotowano słodki poczęstunek.

            Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu, oprócz realizacji swoich zadań merytorycznych, zamierza systematycznie promować kulturę języka, upowszechniać kulturę słowa oraz poprawność języka ojczystego, a także wzmacniać potrzebę obcowania najmłodszych z literaturą piękną.

Opublikowano: 09 marca 2017 16:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2817

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl