Szkolenie bibliotekarzy

 (link otworzy duże zdjęcie)

30 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się szkolenie adresowane do bibliotekarzy bibliotek gminnych z terenu powiatu szydłowieckiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Szydłowcu, która m.in. koordynuje i udziela bibliotekom samorządowym pomocy szkoleniowej. Nadzór merytoryczny nad nimi pełni Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze z Chlewisk, Orońska, Mirowa, Jastrzębia oraz z Szydłowca. Joanna Strzelecka, kierownik (w zastępstwie) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu, powitała wicestarostę szydłowieckiego Romana Woźniaka, bibliotekarzy, prelegentów i gości z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - starszego kustosza Barbarę Stępniewską, kierownika Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek oraz pracowników: Ewę Krupę i Beatę Misiurek. Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną i szkoleniową oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w zakresie organizacji bibliotek, gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbiorów oraz upowszechniania czytelnictwa.
Swoją obecnością zaszczyciła bibliotekarzy również Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Marzena Kowalczyk-Alberska - kierownik Zespołu ds. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz Małgorzata Jezierska – pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Pierwszy wykład na temat „Współczesne tendencje w polskim i światowym bibliotekarstwie publicznym” wygłosiła dr Barbara Budyńska, zastępca Kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Prelekcja dotyczyła zmian zachodzących w funkcjonowaniu bibliotek oraz potrzeby ich innowacyjności. Prelegentka jednocześnie zwróciła uwagę na ograniczenia wynikające z poziomu finansowania bibliotek i wielu innych przeciwności, na które napotykają w swoim rozwoju te instytucje kultury. Pani dr Budyńska odniosła się także do koncepcji rozwoju bibliotek, animacji czytelnictwa wśród społeczeństwa i niestandardowych sposobów promowania go.

Po wygłoszonym wykładzie wywiązała się żywa dyskusja o problemach dotyczących rozwoju gminnych bibliotek z udziałem bibliotekarzy oraz zaproszonych gości.

Następnie głos zabrała Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zwróciła się do bibliotekarzy bibliotek gminnych z terenu powiatu szydłowieckiego, dziękując im za pracę i ogromny wkład w rozwój instytucji kultury, jakimi są biblioteki. Ostatnim elementem spotkania było szkolenie dla bibliotekarzy dotyczące zmian w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych. Przeprowadziła je Ewa Krupa, pracownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Wicestarosta Roman Woźniak i Joanna Strzelecka podziękowali bibliotekarzom z terenu powiatu szydłowieckiego za ich codzienną pracę w zakresie organizacji bibliotek publicznych w poszczególnych gminach, systematycznego gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz upowszechniania czytelnictwa w społeczności lokalnej. W godzinach popołudniowych Barbara Stępniewska odwiedziła biblioteki: Powiatową Bibliotekę Publiczną w Szydłowcu i Regionalne Centrum Biblioteczno–Multimedialne w Szydłowcu.

Opublikowano: 05 grudnia 2016 11:30

Kategoria: Aktualności

Szkolenie bibliotekarzy

Wyświetleń: 2983

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl