Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 (link otworzy duże zdjęcie)

8 maja obchodzony jest corocznie Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu zorganizowała spotkanie bibliotekarzy  gminnych bibliotek publicznych z terenu powiatu szydłowieckiego.

8 maja 2018r. o godzinie 13:00 w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.  Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu zebrali się bibliotekarze z gmin: Szydłowca, Mirowa, Jastrzębia, Orońska, Chlewisk. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie również przedstawiciele samorządów: Starosta Szydłowiecki, Włodzimierz Górlicki; Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu, Anita Gołosz; Pełnomocnik ds. Społecznych i Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego, Jadwiga Kopycka; Wójt Gminy Jastrząb, Andrzej Bracha; Wójt Gminy Mirów, Artur Siwiorek; Wójt Gminy Orońsko, Henryk Nosowski, Sekretarz Gminy Orońsko, Roman Woźniak.

Spotkanie rozpoczęła Pani Joanna Strzelecka, Kierownik (w zastępstwie) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu, serdecznie witając i przedstawiając przybyłych licznie gości. Następnie skierowała do bibliotekarzy okolicznościowe życzenia, wyrażając jednocześnie radość z powodu doceniania ich pracy przez władze gminne i powiatowe. Zakończyła swoje wystąpienie słowami wypowiedzianymi przez papieża Jana  Pawła II:

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego"

Następnie do bibliotekarzy zwrócił się Pan Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki. Mówił o trudnej roli książki i bibliotek w dzisiejszych czasach. Optymistycznie kończąc, w  słowach skierowanych dla bibliotekarzy, wyraził życzenie, aby książka znów stała się dobrem kulturowym. Wręczył też kierownikom bibliotek gminnych podziękowania za  współpracę z Powiatową Biblioteką Publiczną w Szydłowcu. Byli to: Pani  Monika Pawłowska – Szymkiewicz, Kierownik Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu, Pani Katarzyna Figarska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu, Pan Adam Sobolewski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w  Orońsku, Pani Beata Seweryn, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie, Pani  Teresa Marciniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach.

Wszyscy bibliotekarze obecni na spotkaniu okolicznościowym otrzymali z rąk Pana Starosty symboliczne kwiatki.

Na zakończenie części oficjalnej, Pani Joanna Strzelecka przytoczyła słowa Jarosława Iwaszkiewicza, który pięknie mówił o książce, jej wyjątkowej roli w życiu człowieka, a  jednocześnie o zagrożeniach dla uroku tej skarbnicy piśmiennictwa ze strony medialnych wynalazków cywilizacyjnych.

    „Wielu ma rywalów książka w naszych czasach

    - i przez to właśnie może staje się niemodna.

  Radio, telewizja, kino - lwią część zabrały te wynalazki z uroku

         książki!

    Jednej rzeczy nie mogą zabrać: jej ciszy, jej milczenia.

Milczenie książki jest tym elementem, który na nas najwyraźniej

    działa.

Milczenie to - to czara, którą możemy napełnić własną treścią,

    własną wyobraźnią.

Kino, telewizja narzucają nam obraz, nie pozwalają go uzupełnić

    na swój sposób.

    Książka utwierdza naszą indywidualność,

 wybrania naszą osobowość przed atakiem wszystkiego,

 co brutalne, napastliwe w naszej dzisiejszej kulturze.”

W dalszej części spotkanie uświetnili młodzi wokaliści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Sylwia Kosno i Ernest Bąk, wykonując utwór Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”

To świętowane corocznie resortowe święto upłynęło w Powiatowej Bibliotece Publicznej w  Szydłowcu w miłej atmosferze. Nie zabrakło czasu, aby upowszechnić dobre praktyki, wymienić zawodowe doświadczenia i obejrzeć okolicznościową wystawkę książek.

Opublikowano: 16 maja 2018 07:50

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 719

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl