X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

 (link otworzy duże zdjęcie)

   W związku z obchodzonym 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu corocznie organizuje Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu popularyzację literatury wśród młodych czytelników, a także kształcenie w nich umiejętności pięknego czytania.

  28.02.2020r. w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. W tym roku konkurs zaszczycili swoją obecnością: Pani Anita Gołosz – Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu, Pan  Robert Górlicki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i  Bezpieczeństwa Rady Powiatu w  Szydłowcu oraz Pan Karol Kopycki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

  Spotkanie rozpoczęła Pani Joanna Strzelecka – kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu witając uczestników i zaproszonych gości. Oficjalnego otwarcia X Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania dokonała Pani Anita Gołosz - Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu, kierując również do młodych uczestników wiele ciepłych słów zachęcających ich do czytania. Zwróciła uwagę na to, jak ważne jest w życiu posiadanie umiejętności poprawnego czytania. Głos zabrał również Pan Karol Kopycki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Życzył powodzenia w rywalizacji konkursowej oraz zachęcił do zwiedzania szkoły w przerwie spotkania, a w przyszłości do przekroczenia jej progów już jako uczniowie „Sienkiewicza”.

Pani dr Kinga Janicka – przewodnicząca komisji konkursowej zapoznała uczestników z  regulaminem konkursu i zasadami pięknego czytania. Za motto swojej pogadanki przyjęła cytat z "Beniowskiego. Pieśń 5." Juliusza Słowackiego "...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa". Zapoznała uczestników z prawidłową wymową i zasadami czytania. W  ciekawy sposób opowiedziała również o genezie i znaczeniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania został podzielony na dwie kategorie: uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VI. W szranki czytelniczych zmagań stanęło 31 uczestników z 16 szkół podstawowych z terenu powiatu szydłowieckiego.


Komisja konkursowa w składzie:

  1. Kinga Janicka - przewodnicząca komisji
  2. Agnieszka Kamińska
  3. Wioletta Kotwica
  4. Katarzyna Szyszka

przyznała tytuły Mistrza Pięknego Czytania oraz Wicemistrza Pięknego Czytania, a także wyróżnienia w każdej z kategorii.

 

Laureatami w kategorii klas I-III zostali:

Mistrz Pięknego Czytania – Piotr Sadowski ze SP w Skłobach

Wicemistrz Pięknego Czytania – Aleksandra Guza z PSP w Mirowie

Wyróżnienie – Laura Depo ze SP w Chlewiskach                

Wyróżnienie – Agata Kępas z PSP w Zbijowie Małym

 

Nagrodzeni w kategorii klas IV-VI:

Mistrz Pięknego Czytania – Amelia Kosno z PSP nr 2 w Szydłowcu

Wicemistrz Pięknego Czytania – Alicja Kosno z PSP w Woli Lipienieckiej Dużej

Wyróżnienie – Natalia Zawisza z PSP w Wysokiej

Wyróżnienie – Kamila Krupa ze SP w Cukrówce

 

Organizacja X Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania była możliwa dzięki wsparciu dwóch instytucji. Konkurs odbył się w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w  Szydłowcu, co zawdzięczamy gościnności Dyrektora Pana Karola Kopyckiego. Natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szydłowcu, jak corocznie, przygotowała dla uczestników gry i zabawy językowe, które odbyły się w przerwie konkursu. Jak zwykle, cieszyły się one wielkim zainteresowaniem wśród uczestników. Podziękowanie kierujemy na ręce dyrektorów Karola Kopyckiego i Elżbiety Szymańskiej za włączenie się  w organizację X Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania.

Opublikowano: 18 marca 2020 20:06

Kategoria: Aktualności

X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Wyświetleń: 259

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl