Koronowirus - informacje

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje KORNAWIRUS bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną oraz ogranicz kontakty społeczno-zawodowe na okres 14 dni.

 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
telefon 48 617-12-19
telefon alarmowy: 510 121 373

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego najbliższego szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie podróżuj środkami komunikacji publicznej, nie udawaj się też na izbę przyjęć szpitala czy oddziału ratunkowego i nie odwiedzaj lekarza rodzinnego, bo możesz stanowić potencjalne  źródło zagrożenia.

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

*Informację niniejszą opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opublikowano: 12 marca 2020 15:55

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 166

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl